Giới thiệu Website eLib4U

eLib4U THỰC HIỆN DỊCH VỤ :
– Chia sẻ tài liệu tham khảo, nghiên cứu về Giáo dục
– Nâng cao năng lực sư phạm
– Nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong dạy học
– Thiết kế bài giảng điện tử
– Thiết kế phương tiện dạy học
– Tư vấn nghiên cứu khoa học, học tập

LỜI NÓI ĐẦU

UNESCO đánh giá năng lực ICT là một trong những năng lực then chốt, và là bắt buộc đối với giáo viên trước những thay đổi  to lớn của công nghệ thông tin trong giáo dục. Các chuyên gia của UNESCO xác định năng lực ICT bao gồm các thành phần chính: (1) Năng lực công nghệ; (2) Năng lực sử dụng công cụ làm việc ICT; (3) Năng lực dạy và học; (4) Năng lực kiểm tra/ đánh giá với ICT; (5) ICT với vấn đề con người, đạo đức, và xã hội.

Qua kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộ trọng điểm: “Đánh giá năng lực ICT trong giảng dạy của đội ngũ giáo viên các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp và thiết kế chương trình bồi dưỡng nâng cao nâng lực ICT cho đội ngũ này” của Viện nghiên cứu; cho thấy năng lực ICT của đội ngũ giáo viên hiện nay còn rất nhiều hạn chế – nhất là năng lực sư phạm với ICT…

Trước thực tế trên, Viện nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo có tính hệ thống để hình thành cũng như nâng cao năng lực ICT của đội ngũ cán bộ giáo viên  nhằm phục vụ tốt và hiệu quả hơn trong công việc dạy và học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂNG LỰC ICT CHO GIÁO VIÊN
(1)        
Năng lực ICT thiết yếu: giáo viên thiết lập được môi trường làm việc (dạy học), tổ chức và sử dụng  thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác dạy học; đảm bảo an toàn, sẵn dùng trong quá trình (làm việc) dạy học.
(2)        
Thiết kế bài giảng điện tử: với PowerPoint tương tác VBA, phần mềm: tập trung vào năng lực sư phạm, cụ thể là dạy học với các công cụ ICT như thế nào? Cách sử dụng và khai thác các công cụ ICT trong quá trình dạy học ra sao? Phải tuân theo quy trình sư phạm thế nào?
(3)         Thiết kế phương tiện dạy học (Multimedia): giáo viên làm ra các phương tiện dạy học với các công cụ thiết kế Flash, Video Editor, …
(4)         Đánh giá học tập, giảng dạy với ICT (phần mềm SPSS,…)
(5)         Tổ chức dạy học trực tuyến eLearning
(6)        
Các chuyên đề khác: bao gồm các chương trình đào tạo các công cụ ICT cho dạy/ học; quản lý & phát triển hệ thống thông tin (chiến lược ICT cho nhà trường), …

LƯU Ý:

Advertisements
This entry was posted in Thông báo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s