Đánh giá khả năng hỗ trợ dạy học của MS. PowerPoint

Nghiệp vụ sư phạm của giáo viên _ trong đó tổ chức giảng dạy hiệu quả trên lớp học là hoạt động thiết yếu cần đạt được.

Tiến trình đó diễn ra như sau:

 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy (giáo án, kịch bản sư phạm) — trong đó, quản lý các lớp học (thời gian biểu, tiến độ học tập)
 • Chuẩn bị các điều kiện dạy học: phương tiện dạy học, tài liệu học tập, phiếu thông tin — cần thiết theo yêu cầu của kế hoạch dạy học
 • Chuẩn bị các phương án kiểm tra/ đánh giá hiệu quả học/ dạy trên lớp học (bài viết, nhóm) — (đánh giá tiến độ học tập của sinh viên — vấn đề tư vấn và hỗ trợ học tập cho sinh viên)
 • Tiến hành tổ chức dạy học trên lớp (hoặc từ xa) với các điều kiện đã chuẩn bị trước
 • Rút kinh nghiệm dạy học

Tiến trình đó diễn ra nhiều lần, có thể lặp đi lặp lại — như vậy nếu không có tổ chức thành quy trình rõ ràng — dẫn đến công sức của giáo viên | mà hiệu quả đạt được thấp — Do vậy, mong muốn xây dựng phần mềm có khả năng trợ giúp giáo viên thực hiện nghiệp vụ giảng dạy

Tuy nhiên trên thực tế không có phần mềm nào được thiết kế đủ các công cụ hỗ trợ tiến trình dạy học của giáo viên. Hơn thế nữa việc sử dụng các công cụ phục vụ cho dạy học không được hệ thống hóa, dẫn đến sự hạn chế trong dạy học.

Bài viết này hướng đến đánh giá công cụ MS. PowerPoint với khả năng hỗ trợ giảng dạy trên lớp học.

Giới thiệu các tính năng (khả năng) thông dụng của MS. PowerPoint (theo nghiệp vụ sư phạm) –

 • Thông tin/ đối tượng được cấu trúc (tổ chức) trên slide — có thể theo theme bố cục slide cho từng vùng thông tin | Hoặc slide master cho thiết lập sẵn, trước.
 • Tiến trình thông tin xuất hiện theo slide (điều khiển chuyển slide) – hạn chế hiển thị danh sách (list) thông tin
 • Tính năng Triger | Developer trong PowerPoint — cho phép tương tác với đối tượng trên slide
 • PPT cho phép add-in các phần mềm khác (Adobe Presenter,

Nhận xét:

 • Có nguyên tắc sử dụng về màu sắc, chữ viết, định dạng …cho trình chiếu
 • Tính mở của phần mềm —
 • Phần mềm này không được thiết kế cho việc dạy học, phù hợp cho việc thuyết trình, diễn thuyết
 • Rất dễ hướng đến cách dạy học theo tiếp cận nội dụng (do tính năng công cụ quy định)

ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

 

Advertisements
This entry was posted in Công cụ PowerPoint. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s