Tài liệu nghiên cứu Giáo Dục (Tiếng Việt)

Danh sách tài liệu hiện có và tiếp tục cập nhật của trung tâm:

1. Giáo dục học: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Hà Thế Ngữ)
2. Lí luận giáo dục (Phan Thanh Long)
3. Lí Luận Dạy Học Đại Học (Đặng Vũ Hoạt)
4. Kỷ Yếu Hội Thảo Quốc Gia Về Khoa Học Giáo Dục Việt Nam (1, 2) Bộ GD & ĐT
5. Giáo Dục Vì Cuộc Sống Sáng Tạo (Tsunesaburo Makiguchi, d.)
6. Giáo Dục Việt Nam Thời Cận Đại (Phan Trọng Báu)
7. Khoa Học Giáo Dục Đi Tìm Diện Mạo Mới
(NXB Trẻ)
8. Kinh Nghiệm và Thành Tựu Phát Triển Giáo Dục Trên Thế Giới (Nguyễn Tiến Đạt)
9. Giáo Dục So Sánh (Nguyễn Tiến Đạt)
10. Giáo Dục So Sánh (Tài liệu Cao học) (Đặng Thành Hưng)
11. Xây Dựng Chương Trình (Nguyễn Kim Dung, d.)
12. Tâm Lý Học Giao Tiếp (Nguyễn Văn Đồng)
13. Trắc Nghiệm và Đo Lường Thành Quả Học Tập (Dương Thiệu Tống)
14. Xã Hội Hóa Giáo Dục và Giáo Dục Học (Stanislaw Kowalski)
15. Xã Hội Học Giáo Dục (Lê Ngọc Hùng)
16. Trắc Nghiệm Chỉ Số Thông Minh Từ 13-14 Tuổi (Nguyễn Hạnh)
17. Trắc Nghiệm Chỉ Số Thông Minh Từ 15-16 Tuổi (Nguyễn Hạnh)
18. Trắc Nghiệm Chỉ Số Thông Minh Từ 17 Tuổi Trở Lên (Nguyễn Hạnh)
19. Kinh Tế Giáo Dục Học (Cận Bá Hi)
20. Lịch Sử Giáo Dục Việt Nam (Bùi Minh Hiển)
21. Triết Học Giáo Dục Hiện Đại (Lương Vị Hùng, Khổng Khang Hoa)
22. Học Tập Cũng Cần Có Chiến Lược (Joe Landsberger, d.)
23. Chân Dung Những Nhà Cải Cách Giáo Dục Tiêu Biểu Trên Thế Giới
24. Lịch Sử và Triết Lý Giáo Dục (Đỗ Văn Thuấn, d.)
25. Tâm Lý Trẻ Thơ: Từ Sơ Sinh đến 15-17 tuổi (Phạm Minh Lăng)
26. Tiếp Cận Hiện Đại Hoạt Động Dạy Học (Đỗ Ngọc Đạt)
27. Tiếp Cận và Đo Lường Tâm Lý (GS. BS Đặng Phương Kiệt)
28. Tổ Chức Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Mầm Non Theo Hướng Tích Hợp
(NXB GD)
29. Tuyển Tập Tâm Lý Học
(Phạm Minh Hạc)
30. Tuyển Tập Tâm Lý Học Vygotsky
(Vygotsky , d.)
31. Tuyển Tập Tâm Lý Học J. Piaget
(J Piaget, d. Pham Minh Hac)
32. Về Khuôn Mặt Mới Của Giáo Dục Đại Học Việt Nam
(Phạm Phụ)
33. Xã Hội Học Tập Với Những Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống
(Nguyễn Khắc Hùng)
34. Xác Lập Cơ Sở Cho Đạo Đức (NXB Đà Nẵng)
35. Lịch Sử Giản Lược Hơn 1000 Năm Nền Giáo Dục Việt Nam (Lê Văn Giạng)
Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : cải cách giáo dục ở Mỹ  (Tập 1, 2, 3) (Lữ Đạt)
36. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : cải cách giáo dục ở Nhật Bản – Ôxtrâylia (Lữ Đạt)
37. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : cải cách giáo dục ở Anh (Lữ Đạt)
38. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : cải cách giáo dục ở Pháp & Đức (Lữ Đạt)
39. Bài Học Là Gì? (Hồ Ngọc Đại)
40. Công Nghệ Giáo Dục (Tập 1, 2) (Hồ Ngọc Đại)
41. Giải Pháp Giáo Dục (Hồ Ngọc Đại)
42. Giáo Dục Tiểu Học Đầu Thế Kỷ XXI (Hồ Ngọc Đại)
43. Nghiệp Vụ Sư Phạm (Hồ Ngọc Đại)
44. Tâm Lý Học Dạy Học (Hồ Ngọc Đại)
45. Giáo Dục Toàn Diện và Sự Phát Triển Xã Hội (Nguyễn Văn Tý)
46. Giáo Dục Vì Cuộc Sống (Donald Walters, d.)
47. Giao Tiếp Sư Phạm (Nguyễn Văn Lê)
48. Học và Dạy Cách Học (Nguyễn Cảnh Toàn)
49. Lịch Sử Giáo Dục Thế Giới (Hà Nhật Thăng – Hà Thanh Âm)
50. Môi Trường Giáo Dục (Phạm Hồng Quang)
51. Nghiên Cứu Giá Trị Nhân Cách Theo Phương Pháp NEO PI-R Cải Biên (Phạm Minh Hạc)
52. Nghiên Cứu Về Sự Phát Triển Con Người        Nguyễn Kiên Trường
53. Nhập Môn Lịch Sử Tâm Lý Học    B.R. HERGENHAHN (dịch)
54. Những Phẩm Chất Của Người Giáo Viên Hiệu Quả James H. Stronge (dịch)
55. Những Vấn Đề Giáo Dục Hiện Nay: Quan Điểm và Giải Pháp    NXB Tri Thức
56. Nội Dung Phương  Pháp và Hình Thức Tổ Chức Dạy Học ở Vùng Dân Tộc (Mong Ki Slay)
57. Phương Pháp Dạy Học Môn Toán           Nguyễn Bá Kim
58. Phương Pháp Đọc Sách         Mortimer J. Adler (dịch)
59. Phương Pháp Học Tập Siêu Tốc    Bobbi Deporter (dịch)
60. Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Sư Phạm Kỹ Thuật         Nguyễn Văn Khôi
61. Phương Pháp Luận Sáng Tạo (Bộ 6 tập)          Phan Dũng
62. Quản Lý Hiệu Quả Lớp Học          Robert J. Marzano
63. Quy Trình Học Tập và Tự Học      Nguyễn Đình Xuân, Ngô Công Hoan
64. Sơ Lược Lịch Sử Giáo Dục    Đoàn Huy Oánh
65. Sự Tự Học Của Sinh Viên
66. Suy Nghĩ Về Giáo Dục Truyền Thống – Hiện Đại
    Dương Thiệu Tống
67. Suy Nghĩ Về Khoa Học Giáo Dục Trong Xã Hội Đương Đại       Vũ Cao Đàm
68. Suy Nghĩ Về Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam       Dương Thiệu Tống
69. Cải Cách & Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Theo CIDO (dịch)
70. Tâm Lý Người Việt Nam Đi Vào CNH-HDH   Phạm Minh Hạc
71.Đo Lường Trong Giáo Dục: Lý Thuyết & Ứng Dụng         Lâm Quang Thiệp
72. Hướng dẫn SPSS Tập 1, 2    Hoàng Trọng
73. Những Vấn Đề Cơ Bản Về Chương Trình và Quá Trình Dạy Học
(Nguyễn Hữu Châu)
74. Tuyển Tập Nghiên Cứu Về Tâm Lý – Giáo Dục        Nguyễn Quang Uẩn
75. Đổi Mới Phương Pháp Dạy Tiếng Anh ở THPT Việt Nam Hoàng Văn Vân
76. Tâm Lý Giáo Dục: Lý Thuyết & Thực Hành   Đào Quý
77. Giáo Dục Việt Nam – Đổi Mới & Phát Triển Hiện Đại Hóa         Vũ Ngọc Hải
78. Giáo Trình Chuyên Đề Giáo Dục Kỹ Năng Sống      Nguyễn Thanh Bình
79. Hợp Lưu Các Dòng Tâm Lý Học Giáo Dục     Phạm Toàn
80. Bản Đồ Tâm Hồn Con Người         Jung (dịch)
81. Phương  Pháp Học Tập Tối Ưu
82. Học Tập Siêu Tốc
83. Công Nghệ Học
   Hồ Ngọc Đại
84. Cái và Cách        Hồ Ngọc Đại
85. Kính Gửi Các Bậc Cha Mẹ    Hồ Ngọc Đại
86. Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách      Nguyễn Thơ Sinh
87. Sinh Tâm Lý Học         Nguyễn Thơ Sinh
88. Học Để Đuổi Kịp và Vượt     Nguyễn Cảnh Toàn
89. Những Học Thuyết Kinh Điển Nhận Thức và Định  Hướng Cuộc Sống (Khánh Linh, Thanh Sơn)
90. Vấn Đề Nhân Cách Trong Tâm Lý Học Ngày Nay
   Đào Thị Oanh
91. Học Cách Sáng Tạo     Nguyễn Cảnh Toàn
92. Những Trắc Nghiệm Tâm Lý (Tập 1, 2)  Ngô Công Hoan
93. Sáu Chiếc Nón Tư Duy          Edward De Bono
94. Quản Lý Giáo Dục       Bùi Minh Hiền
95. Nền Tảng Tâm Lý Học          Nicky Hayes (dịch)
96. Tâm Lý Học – Nguyên Lý và Ứng Dụng
97. Phân Tâm Học
98. Những Phương Pháp Giáo Dục Hiệu Quả Trên Thế Giới (Tập 1, 2, 3, 4, 5)
99. Cách Giáo Dục Của Carl Wester
    Carl Wester
100. Tâm Lý Học Hoạt Động và Khả Năng Ứng Dụng Vào Lĩnh Vực Dạy Học (Phan Trọng Ngọ)
101. Tâm Lý Học Trẻ Em và Ứng Dụng Tâm Lý Học Piaget Vào Trường  Học  (Jean Piaget, d.)
102. Tâm Lý Học Trí Tuệ    Phan Trọng Ngọ
103. Đổi Mới & Sáng Tạo Trong Dạy & Học GS. Nguyễn Cảnh Toàn
104. Các Lý Thuyết Phát Triển Tâm Lý Người        Phan Trọng Ngọ
105. Sự Phát Triển Nhận Thức Học Tập và Giảng Dạy (Franz Emanuel Weinert , d.)
106. Phương Pháp Dạy Học Truyền Thống và Đổi Mới    Thái Duy Tuyên
107. Nghệ Thuật và Khoa Học Dạy Học         Robert J. Marzano (dịch)
108. Vấn Đề Trực Quan Trong Dạy Học         Phan Trọng Ngọ
109. Những vấn đề chung của giáo dục học    Thái Duy Tuyên
110. Những vấn đề chung của giáo dục học    Phan Thanh Long,
111. Những vấn đề cơ sở của giáo dục học      Nguyễn An
112. Hoạt Động – Giao Tiếp – Nhân Cách      Nguyễn Thạc
113. Lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học         Đỗ Công Tuấn
114. Phương pháp nghiên cứu khoa học         Châu Kim Lang
115. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý. T.1: Nghiên cứu mô tả (Dương Thiệu Tống)
116. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Dương Thiệu Tống)

Danh sách này đang tiếp tục được cập nhật.

Website mong muốn cùng chia sẻ tài  liệu nghiên cứu với các Thầy Cô.
Thông tin liên lạc: thanhpx@hotmail.com

Advertisements
This entry was posted in Kho Tài Liệu Nghiên Cứu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s