Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ Thuật JTE – Số 1

Tạp chí Giáo dục Kỹ thuật trước hết thuộc về những ai đang nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực này ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cũng nhưtất cả những người ai quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng với sự phát triển của đất nước.
Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ hàng đầu, là bổn phận của các nhà khoa học, các nhà giáo. Trong rất nhiều năm qua, các nhà khoa học, nhà giáo dục kỹ thuật đã và vẫn nỗ lực phấn đấu không ngừng để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho đất nước. Đội ngũ hàng triệu những người lao động kỹ thuật đang hoạt động hiệu quả trong các ngành kinh tế, kỹ thuật của cả nước minh chứng cho điều đó. Các nhà khoa học, các thầy cô trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật có quyền tự hào về đội ngũ nàyvà mang trách nhiệm trước đất nước về chất lượng của đội ngũ ấy. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học và đặc biệt là phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật lại là điều khiến chúng ta phảisuy nghĩ. Các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này nhiều khi không vượt được ra khỏi khuôn khổ của đơn vị nghiên cứu, không được áp dụng rộng rãi trong hệ thống. Điều này một mặt làm giảm đi giá trị và ý nghĩa thực tiễn của các kết quả nghiên cứu, mặt khác là một sự lãng phí về trí tuệ, công sức và tài chính. Một số hội thảo, một vài seminar không đủ để khắc phục thực trạng không mong muốn này. Vì thế, một tạp chí khoa học chuyên ngành là công cụ hết sức mạnh mẽ để tạo nên những chuyển biến tích cực, và hôm nay, điều đó trở thành hiện thực.

Advertisements
This entry was posted in Tạp chí khoa học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s