[TB] Thư mời tham gia cộng tác cùng eLib4U

eLib4U mong được cộng tác với các Thầy Cô để tạo dựng Blog chia sẻ nghiên cứu, kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục.

Danh sách thành viên cộng tác với eLib4U:

1. Phạm Xuân Thanh _ nghiên cứu công nghệ dạy học
2. Mai Thanh Phương _ nghiên cứu công nghệ dạy học
3. Nguyễn Thị Cẩm Vy _ hỗ trợ anh văn
4. Nguyễn Tấn Lợi _ hỗ trợ về ICT
5. Ngô Thị Hồng _ nghiên cứu phương pháp sư phạm

 

 

Advertisements
This entry was posted in Thông báo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s