[Research] Định hướng nghiên cứu PowerPoint trong dạy học

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU [CẬP NHẬT]

eLib4U _ thông báo mở chuyên mục nghiên cứu công cụ PowerPoint trong dạy học.

LÝ DO NGHIÊN CỨU: PowerPoint là công cụ dạy học phổ biến, tuy nhiên sự hiểu biết và sử dụng hiệu quả của giáo viên vẫn còn hạn chế. Vì vậy nghiên cứu này sẽ giúp giáo viên có được tổng quan và vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong dạy học.

ĐỊNH HƯỚNG: Nghiên cứu công cụ PowerPoint được đặt trong ngữ cảnh dạy & học _ trong đó giáo viên, người học và công cụ ICT này tạo thành môi trường lớp học (classroom hoặc trực tuyến hoặc kết hợp cả hai) _ Do vậy chúng ta có các hướng nghiên cứu ứng dụng PowerPoint dạy học bên dưới

CÁC CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ POWERPOINT

  1. Nghiên cứu công cụ ICT trong môi trường dạy học _ sự tác động của ICT trong môi trường dạy học
  2. Nghiên cứu tương quan giữa ICT _ giáo viên _ người học; từ đó thấy xác định được vai trò của ICT trong dạy học _ đó cũng là nền tảng để xác định được yêu cầu của ICT trong hỗ trợ tiến trình dạy học. Ví dụ như các nguyên tắc thiết kế PowerPoint, …
  3. Nghiên cứu khả năng công nghệ của PowerPoint (chức năng, …) để đánh giá sự đáp ứng PowerPoint trong dạy học đến mức nào?
    Nghiên cứu & khai thác các kỹ thuật PowerPoint như VBA tương tác, các add-ins, …
  4. Sản phẩm dạy học (multimedia dạy học) được thiết kế từ công cụ PowerPoint _ được đánh giá thế nào ? Quy trình thiết kế sản phẩm đó ra sao ? Cấu trúc của sản phẩm dạy học đó có đặc trưng gì ? Những hạn chế là gì ? ..
  5. Nghiên cứu đánh giá mức độ sử dụng PowerPoint của Giáo viên trong dạy học ???
  6. Hệ thống hóa các phần mềm có tính năng tương tự PowerPoint _ hay hỗ trợ thêm cho PowerPoint…(Các định hướng này sẽ được eLib4U nghiên cứu và cập nhật thông tin tại chuyên mục ICT Tools)

>> DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO <<

eLib4U mong nhận được thông tin phản hồi của mọi người.
Xin chân thành cảm ơn những đóng góp của thành viên.

Advertisements
This entry was posted in Công cụ PowerPoint. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s