[SDH] Slide bài giảng Lý luận dạy học.

–         Lý luận dạy học là 1 một khoa học về lý thuyếtthực tiễn của việc Dạy Học

Lý luận dạy học trả lời các câu hỏi:

  • Dạy ai – Ai cần học ?
  • Dạy và học nhằm mục đích gì ?
  • Dạy và học cái gì ?
  • Dạy và học khi nào ?
  • Dạy và học ở đâu ?
  • Dạy và học như thế nào ?
  • Dạy và học với phương tiện nào ?
  • Tại sao ? …

–         Lý luận dạy học hiện đại nói về các mô hình dạy học theo quan điểm mới. Nó là một bộ phận của giáo dục học, nó nghiên cứu bản chất và phát hiện tính qui luật diễn biến của quá trình dạy học ngày nay.

Sau đây là slide bài giảng hỗ trợ cho môn học này:

BÀI GIẢNG. ĐẦY ĐỦ HƠN VỀ MÔN HỌC NÀY.

Các loạt bài về chủ đề báo cáo trong chuyên mục Lý luận dạy học này gồm:

1. 7 năng lực chìa khóa thế kỷ 21.

2. Thiết kế mục tiêu dạy học

3. Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm ( Center Student )

4. Tích cực hóa người học (Active Learning)

5. Đào tạo theo năng lực thực hiện (CBT)

6. Dạy học định hướng hoạt động (Action Learning)

7. Thiết kế chương trình theo hướng tiếp cận CDIO

8. Đổi mới phương dạy học đại học Việt Nam

9. Phân tích NGHỀ và ứng dụng

10. Phương pháp xây dựng ngân hàng trắc nghiệm (TEST)

11. Phương pháp kiểm tra thực hành hiện đại.

và một số chủ đề khác….

Chúc các bạn học tốt.

Thanh Phương.

Advertisements

About phuongmt

Mai Thanh Phương, IPE. UTE
This entry was posted in Lý luận dạy học, Sau đại học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s