[GDH] Topic 1. 7 nang luc chia khoa the ki 21

Thế kỷ 21 là thế kỷ của khoa học công nghệ. Thế giới và trong nước ta ngày nay có rất nhiều thay đổi, đó là tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, với xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Những thay đổi đó đòi hỏi người lao động thế kỷ 21 phải có những năng lực để vận hành công nghệ mới và làm chủ cuộc sống của mình. Để được như vậy người lao động phải không ngừng học hỏi mà theo Unesco là “học để biết, học để làm, học để cùng sống với nhau và học để làm người” hay theo Lênin “Học, học nữa, học mãi”.

Đại hội đảng lần thứ 11 của Việt Namta đã đưa ra Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 “Phát triển mạnh công nghiệp … theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh… Phát triển hài hoà, bền vững … Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế”
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận tại Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học, ngày 05 tháng 01 năm 2008 “Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường cần rà soát, sớm công bố tiêu chuẩn thành lập trường đại học, trong đó phải có các chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo (những kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi cần đạt được của sinh viên)”.

Do đó vấn đề hình thành cho người lao động những năng lực cơ bản và năng lực then chốt nào để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tri thức là vấn đề cấp bách đối với giáo dục ViệtNamcũng như thế giới.

Đối với nhóm nghiên cứu: hiểu biết về năng lực cơ bản và năng lực then chốt sẽ rất bổ ích cần nhất cho quá trình học tập, nghiên cứu sâu hơn sau này cũng như trong quá trình làm việc tại đơn vị. Vì thế nhóm nghiên cứu mạnh dạn nhận đề tài “Năng lực chìa khóa của người lao động thế kỷ 21”và tiến hành phân tích, nghiên cứu về vấn đề này.

Tuy nhiên do trình độ ngoại ngữ còn hạn chế và nguồn tài liệu tham khảo chưa phong phú nên nhóm chỉ tập trung vào các vấn đề sau:

1. Một số thành tố cơ bản của năng lực.

2. Nội dung 2 năng lực cơ bản và 3 cấp độ của nó.

3. Một số quan điểm về năng lực người lao động của các nước.

SAU ĐÂY LÀ NỘI DUNG VÀ TRÌNH CHIẾU CỦA NHÓM:

Tài liệu Cao học Giáo dục học.

Advertisements

About phuongmt

Mai Thanh Phương, IPE. UTE
This entry was posted in Lý luận dạy học, Sau đại học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s