[GDH] Topic 3. Quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm ( Center Learner)

Quan điểm dạy học hiện đại “ Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm” đang được áp dụng vào nhà trường tuy ở mỗi nơi có mức độ khác nhau, xong đó là một động lực thúc đẩy năng lực tự học, tự tư duy của học sinh – đây là hai yếu tố vô cùng quan trọng cùng với yếu tố tự giáo dục – đó chính là nội lực của người học. Nó là nền tảng để tạo ra cho người học sự năng động, thích ứng với nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao và luôn luôn thay đổi của xã hội và là cơ sở để phát huy tính chủ động, tìm tòi, sáng tạo của người học cũng như người dạy, nhằm góp phần thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng lần thứ XI về việc đổi mới căn bản, toàn diện nền GD & ĐT của Việt Nam.

SAU ĐÂY LÀ NỘI DUNG VÀ BÀI BÁO CÁO :

Tài liệu Cao học Giáo dục học

Advertisements

About phuongmt

Mai Thanh Phương, Blog Công nghệ dạy học
This entry was posted in Lý luận dạy học, Sau đại học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s