NCKH – Một quy định chống Đạo văn tại ĐH Hoa Sen

Quy định về việc phòng chống đạo văn tại Đại học Hoa Sen 

                                                     (Bản phác thảo)

1.    Chủ trương

“Sống tử tế, học đàng hoàng, kết nối năm châu” là quan điểm chủ đạo, bao quát toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Đại học Hoa Sen từ 2012 đến năm 2015. Trong đó, phòng và chống đạo văn là một trong những chương trình cụ thể hoá chủ trương trên.

Đạo văn là hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền và thuộc về phạm trù đạo đức, pháp luật. Thực hiện khẩu hiệu: “Sống tử tế, học đàng hoàng, kết nối năm châu”, Đại học Hoa Sen không chấp nhận những hành vi thiếu tự trọng và phạm pháp.

Tại Đại học Hoa Sen, đội ngũ sinh viên, giảng viên và nhân viên kiên trì theo đuổi triết lý đề cao thực học. Thực học là học vì giá trị tự thân của tri thức, kỹ năng, nhân cách;  học để hiểu, để làm, để sống; học để phát hiện và phát huy năng lực chính mình và người khác; học để khẳng định tài năng, tâm huyết, khả năng phản biện, sức sáng tạo của  mình và đồng nghiệp, đồng đội, đồng loại trong nỗ lực phục vụ cộng đồng, giữ gìn và tạo ra giá trị mới trong nền kinh tế tri thức.

2.    Khái niệm đạo văn

Đạo văn là việc sử dụng từ ngữ hay ý tưởng của người khác như là của mình trong hoạt động học thuật nói riêng và trong hoạt động sáng tạo nói chung. Tại Đại học Hoa Sen, những hành vi sau đây được xem là đạo văn:

  • Sao chép nguyên văn 02 (hai) câu liên tiếp mà không dẫn nguồn đúng quy định;
  • Sao chép nguyên văn 03 (ba) câu không liên tiếp mà không dẫn nguồn đúng quy định;
  • Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) toàn bộ một ý nào đó của người khác mà không dẫn nguồn đúng quy định;
  • Sử dụng hơn 30% nội dung của một báo cáo cuối kỳ do chính mình viết để nộp cho 2 lớp khác nhau (cùng học kỳ hoặc khác học kỳ) mà không có sự đồng ý của giảng viên;
  • Sao chép một phần hoặc toàn bộ bài làm của người khác.

Quan niệm từ phương Đông đến phương Tây đều cho rằng đạo văn là hành vi trộm cắp. Trong học thuật nói riêng và trong hoạt động sáng tạo nói chung, “yếu tố mới” là yếu tố quan trọng thể hiện thành quả của người nghiên cứu (hoặc nghệ sĩ), thể hiện sự đóng góp của họ vào kho tàng chung của nhân loại, đồng thời khẳng định vị trí của họ trong cộng đồng. Bởi vậy, lĩnh vực này không thể chấp nhận hành vi lấy cái của người khác làm của mình. Bất kỳ một cá nhân nào có lối sống tử tế và ý thức học hành đàng hoàng thì sẽ không bao giờ vướng phải hành vi đạo văn.

Trong các trường hợp sinh viên sao chép bài làm, tiểu luận, đề án của nhau, đôi khi rất khó xác định ai là tác giả và ai là người sao chép. Do vậy, sinh viên cần phải biết tự bảo vệ bài làm của mình để tránh những trường hợp tranh chấp khi người sao chép không thừa nhận hành vi sao chép. Trong trường hợp không xác định được người nào sao chép và người nào có bài bị sao chép, cả hai đối tượng đều sẽ bị xử lý như nhau, tức cùng hình thức và mức độ.

Đối với trường hợp sao chép bài thi tại lớp, việc xử lý không phân biệt người sao chép và người có bài bị sao chép.

Để tránh tình trạng vô tình mắc phải lỗi đạo văn, cần tìm hiểu phương pháp làm trích dẫn và tuân thủ những quy định về trích dẫn.

3.    Trích dẫn nguồn tham khảo

Để đảm bảo sự minh bạch, bất kỳ nội dung tham khảo nào cũng cần phải dẫn nguồn. Nội dung tham khảo là ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý của người khác mà tác giả sử dụng trong công trình của mình.

Xem các phương pháp làm trích dẫn tại đây.

4.    Quy định về xử lý đạo văn

Việc xử lý đạo văn tại Đại học Hoa Sen được thực hiện theo các nguyên tắc:

  • Thực hiện tối đa tinh thần minh bạch, liêm chính, và phong cách chuyên nghiệp trong học thuật nói riêng và trong các hoạt động sáng tạo nói chung.
  • Xử lý không thiên vị đối với mọi trường hợp.
  • Tất cả các trường hợp bị nghi ngờ hoặc có tố giác đạo văn đều được xử lý ngay từ khi phát hiện. Có thể truy xét lại đối với các bài làm, đề án đã nghiệm thu hoặc đã hoàn tất việc chấm điểm.

           4.1    Bài thi

Các hành vi sử dụng tài liệu trái phép, sao chép bài thi của người khác (kể cả chỉ sao chép ý tưởng) đều có liên quan đến đạo văn. Khi chấm bài, giám khảo phát hiện được đạo văn thì bài thi sẽ bị cho điểm 0.

Các bài làm cơ bản giống nhau, tất cả các sinh viên liên quan đều bị điểm 0 mà không phân biệt người sao chép và người bị sao chép.

            4.2    Tiểu luận

“Tiểu luận” ở đây được hiểu là bài nghiên cứu nhỏ bàn về một vấn đề văn học, khoa học, chính trị, xã hội, v.v., có tính chất bước đầu tập nghiên cứu, được giảng viên yêu cầu thực hiện để lấy điểm theo quy định trong đề cương môn học, không phân biệt giữa kỳ hay cuối khoá.

Vi phạm đạo văn, sinh viên sẽ nhận điểm 0 cho phần bài làm đó. Giảng viên gửi thông báo cho sinh viên qua email (sử dụng email do Hoa Sen cung cấp cho sinh viên)

Quy trình xử lý:

Bước 1. Khi phát hiện bài tiểu luận có hiện tượng đạo văn, giảng viên lưu trữ chứng cứ, sau đó cho điểm 0 và gửi email thông báo đến sinh viên (chỉ sử dụng email chính thức do Đại học Hoa Sen đã cấp cho sinh viên)

Bước 2. Nếu không thừa nhận đạo văn thì sinh viên gửi đơn khiếu nại đến giảng viên và Ban phòng chống đạo văn. Thời hạn khiếu nại không quá 07 ngày kể từ ngày thông báo được gửi đi.

Bước 3. Ban phòng chống đạo văn thành lập tổ thẩm định, tiến hành thẩm định độc lập. Sau đó mời họp các bên liên quan để xử lý. Kết luận của Ban phòng chống đạo văn là kết luận cuối cùng. Khiếu nại được giải quyết trong vòng không quá hai tuần kể từ ngày nhận khiếu nại của sinh viên.

Bước 4. Chuyển phòng Đào tạo lưu hồ sơ sinh viên nếu sinh viên đạo văn.

4.3     Đề án thực tập, đề án/khóa luận tốt nghiệp

Đề án thực tập, đề án/khoá luận tốt nghiệp (sau đây gọi chung là “đề án”) là công trình thể hiện năng lực của sinh viên trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu tại Đại học  Hoa Sen; đồng thời cũng là điều kiện để sinh viên tốt nghiệp đại học.

Khi đề án được chấm điểm, nếu bị phát hiện đạo văn thì ngay lập tức bị điểm 0. Các bước tiến hành xử lý tương tự trường hợp đối với tiểu luận. Khiếu nại phải được giải quyết trước ngày diễn ra bảo vệ đề án tại hội đồng.

Cho đến khi bảo vệ trước hội đồng, nếu đề án bị phát hiện đạo văn thì ngay lập tức bị điểm 0.

4.4     Hình thức kỷ luật hành vi đạo văn

Ngoài việc bị xử lý như quy định ở trên, sinh viên đạo văn còn có thể phải chịu các hình thức kỷ luật khác của nhà trường. Hình thức kỷ luật được áp dụng căn cứ vào hồ sơ sinh viên có liên quan đến việc sinh viên đạo văn. Theo đó, sinh viên đạo văn từ hai (02) lần trở lên, bất kỳ tại thời điểm nào, ở bất kỳ loại bài tập, bài làm, tiểu luận nào, trong suốt quá trình học tập tại Đại học Hoa Sen sẽ bị kỷ luật với mức thấp nhất là cảnh cáo. Các hình thức kỷ luật sẽ thực hiện theo quy định chung của nhà trường.

5.    Các vấn đề khác

Ngoài ra, các hoạt động: viết bài đăng trên báo tường, bản tin, tập san của trường (không phân biệt văn bản khoa học hay các loại văn bản khác, nói chung là trước tác); các trước tác của sinh viên, với tư cách là thành viên của Đại học Hoa Sen, công bố ra bên ngoài trường trong các tình huống giao tiếp chính thức như tham dự hội thảo, tham dự các cuộc thi, nếu có hiện tượng đạo văn thì vẫn bị xử lý.

Nếu ấn phẩm này được quảng bá trong phạm vi của trường thì các bên liên quan chịu sự xử lý của Ban phòng chống đạo văn của trường. Nếu thuộc phạm vi ngoài trường thì Ban phòng chống đạo văn sẽ đại diện Trường, phối hợp các bên liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. Tất cả các trường hợp, kể cả trường hợp bị phát hiện đạo văn sau khi tốt nghiệp đại học, đều chiếu theo quy định của luật pháp hiện hành về quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ cùng các văn bản luật hữu quan để xử lí.

6.    Lưu trữ hồ sơ vi phạm

Hồ sơ xử lý vi phạm đạo văn phải được lưu trữ để theo dõi và đảm bảo quy trình xử lý được hợp lệ và thống nhất. Nơi lưu trữ: Phòng Đào Tạo hoặc Phòng Hỗ trợ Sinh viên. Chỉ những giảng viên, nhân viên có trách nhiệm mới được phép xem hồ sơ lưu trữ này, sinh viên có thể xem hồ sơ riêng của cá nhân.

Ngoài ra biên bản xử vi phạm còn lưu trong hồ sơ cá nhân của sinh viên và tích lũy số lần vi phạm trong suốt quá trình học, kể cả khi sinh viên chuyển đổi sang chương trình học khác. Tuy nhiên không tích lũy vi phạm từ cấp đại học sang sau đại học.

7.    Trách nhiệm phòng chống đạo văn của từng cá nhân/đơn vị

     7.1    Sinh viên

Thực hiện tinh thần nghiêm túc và chuyên nghiệp trong học thuật.

Có trách nhiệm tìm hiểu về quy định phòng chống đạo văn của Đại học Hoa Sen.

Ngăn ngừa các trường hợp đạo văn bằng cách tố giác các trường hợp nghi ngờ là đạo văn nhằm góp phần xây dựng môi trường học thuật liêm chính.

Cử đại diện tham gia Ban phòng chống đạo văn hoặc Tổ thẩm định khi được yêu cầu.

Tất cả bài làm đều phải ghi dòng “Cam kết không đạo văn” theo quy định của nhà trường.

7.2    Giảng viên

      Giảng viên là mắt xích quan trọng trong việc giúp sinh viên phòng và chống đạo văn. Tất cả giảng viên đều có nhiệm vụ:

Thực hiện nghiêm túc tinh thần học thuật chuyên nghiệp trong giảng dạy

Lồng ghép giáo dục lối sống tử tế, ý thức học tập nghiêm túc và hướng dẫn sinh viên tránh tình trạng đạo văn không cố ý dẫn đến những vi phạm không đáng có.

Chịu trách nhiệm chính về việc quy kết và xửa lý các trường hợp đạo văn.

Tham gia Ban phòng chống đạo văn hoặc Tổ thẩm định khi được yêu cầu.

Thực hiện rà soát bài mẫu ngẫu nhiên để phát hiện đạo văn khi được yêu cầu.

     7.3    Phòng ban/đơn vị

7.3.1   Ban Liêm chính Học thuật:

Tổ chức, giám sát, đánh giá định kỳ; đề xuất điều chỉnh chính sách, cải tiến quy trình khi cần thiết.

Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn định kỳ.

Chỉ đạo thành lập tổ thẩm định khi cần.

Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về tính liêm chính trong học thuật và trong quản lý điều hành.

Chịu trách nhiệm phát ngôn chính thức về vấn đề có liên quan đến việc đạo văn trong trường.

7.3.2   Phòng Đào tạo

Cử đại diện tham gia Ban Liêm chính Học thuật hoặc Tổ thẩm định khi được yêu cầu.

Tổ chức rà soát bài mẫu ngẫu nhiên để phát hiện đạo văn theo định kỳ.

Xử lý kỷ luật đối với các bên liên quan về việc đạo văn.

Lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác đánh giá tốt nghiệp của sinh viên.

7.3.3   Phòng Nhân sự

Phổ biến các văn bản, quy định, chính sách của Đại học Hoa Sen về phòng chống đạo văn cho tất cả giảng viên/nhân viên để áp dụng.

Đưa nội dung này vào chương trình hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới.

Cử đại diện tham gia Ban Liêm chính Học thuật hoặc Tổ thẩm định khi được yêu cầu.

Xử lý kỷ luật đối với giảng viên.

7.3.4   Phòng Hỗ trợ Sinh viên

Xây dựng ý thức và văn hóa tránh chống đạo văn trong sinh viên thông qua các đợt vận động, sinh hoạt đoàn thể, phong trào, diễn đàn.

Đưa nội dung các văn bản, quy định, chính sách của Đại học Hoa Sen về phòng chống đạo văn vào chương trình hướng dẫn tân sinh viên và sổ tay sinh viên.

Chỉ dẫn cho sinh viên biết nơi hướng dẫn, tư vấn và cung cấp tài liệu phòng tránh đạo văn và cách làm trích dẫn.

Cử đại diện tham gia Ban Liêm chính Học thuật hoặc Tổ thẩm định khi được yêu cầu.

Tư vấn khi sinh viên cần hỗ trợ về đạo văn

7.3.5   Phòng Truyền thông

Tuyên truyền chính sách đến sinh viên, giảng viên và quảng bá chính sách ra bên ngoài trường.

Chịu trách nhiệm chính trong việc cập nhật website của trường về các thông tin liên quan đến đạo văn.

7.3.6   Phòng Nghiên cứu Khoa học

Cử đại diện chủ trì Tổ thẩm định khi được yêu cầu.

7.3.7   Thư viện

Phổ biến các văn bản, quy định, chính sách của Đại học Hoa Sen về phòng tránh đạo văn trên website trường và thư viện.

Tổ chức hướng dẫn giảng viên để nâng cao khả năng chống đạo văn.

Cung cấp các công cụ hỗ trợ làm trích dẫn, các chuẩn danh mục, mẫu làm luận văn/đồ án/khoá luận.

Đánh giá & thống kê kết quả sử dụng công cụ phát hiện đạo văn qua từng giai đoạn.

Tổ chức lấy và trả mẫu ngẫu nhiên bài chấm của từng lớp theo định kỳ để đánh giá việc thực hiện chủ trương chống chống đạo văn của giảng viên.

7.3.8   Đoàn Thanh niên

Tuyên truyền chính sách đến đoàn viên.

Đưa nội dung phòng chống đạo văn vào bộ tiêu chí đánh giá đoàn viên.

7.3.9   Đảng bộ, chi bộ

Tuyên truyền chính sách đến đảng viên.

Đưa nội dung phòng chống đạo văn vào bộ tiêu chí đánh giá đảng viên.

7.3.10   Các Khoa, Trung tâm

Phối hợp thực hiện với Ban phòng chống đạo văn khi được yêu cầu.

8.    Biểu mẫu

8.1    Biên bản xử lý vi phạm đạo văn

8.2    Thư thông báo vi phạm đạo văn

8.3    Hồ sơ vi phạm đạo văn dành cho sinh viên, giảng viên

8.4    Đơn khiếu nại

8.5    Biên bản họp xử lý vi phạm đạo văn

8.6    Lời cam kết trong bài làm của SV

Để ngăn ngừa hiện tượng đạo văn, Nhà trường quy định SV phải ghi lời cam kết sau đây trong tất cả các bài báo cáo, công trình nghiên cứu, đồ án:

Bài làm này là công trình do cá nhân tôi biên soạn. Tất cả các đoạn văn, ý kiến, quan điểm của người khác sử dụng trong bài đều được dẫn nguồn và lập danh mục tham khảo ở cuối bài. Bài này chỉ được nộp để kiểm tra cho môn học này và không sử dụng cho môn khác. Tôi đã đọc quy định của nhà trường và hiểu rõ đạo văn là một lỗi nghiêm trọng trong học tập, tôi cam kết chấp hành và sẵn sàng nhận mọi biện pháp xử lý nếu bị phát hiện vi phạm.

Theo ĐH Hoa Sen

Advertisements
This entry was posted in Tổng Hợp Về Giáo dục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s