Opz Ideas

Opz Ideas _ là trang lượm lặt những ý tưởng “độc”, “lạ”, và chắc là “hữu dụng” … Đồng thời cũng là nơi để cho thấy được những ý tưởng như của Google _ Google+ Hangouts On Air (niềm cảm hứng cho chuyên mục này ra đời…), hay của Facebook, Yahoo, Microsoft, YouTube … Đó là những chặng đường sáng tạo _ hứa hẹn hướng đến công nghệ vì con người _ sẽ lần theo các ý tưởng này từ nguồn Internet khổng lồ _ Internet Services.

Opz Ideas _ cũng tập hợp nhiều trang web chia sẻ ý tưởng nhân loại về sự sáng tạo …

…. mới chỉ là khởi đầu.. [cảm hứng từ sự phát triển công nghệ _ đến sự phát triển môi trường dạy học _ tích hợp, kế thừa, tổ chức hiệu quả cho dạy học _ là mục tiêu, định hướng cho định hướng cho xây dựng phần mềm dạy học]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s