ICT Tools

Công nghệ thông tin (ICT) & Giáo dục có nhiều khía cạnh để nghiên cứu, trong đó việc tìm hiểu các công cụ và phân loại chúng vào giáo dục cần phải xác định theo yêu cầu sử dụng:

– Nhóm công cụ hỗ trợ cho giáo viên: các công cụ này được sắp xếp theo tiến trình liên quan đến hoạt động giảng dạy của giáo viên (trong lớp học và cả môi trường dạy học trực tuyến)

– Nhóm công cụ hỗ trợ quản lý giáo dục: gồm các công cụ trợ giúp hoạt động quản lý học vụ, thời khóa biểu học tập, hệ thống thư viện, …

– Nhóm công cụ hỗ trợ sinh viên, người học: Cung cấp khả năng tổ chức thông tin, trợ giúp học tập, trao đổi liên quan đến quá trình học tập/ tự học của sinh viên

Chuyên mục này mong muốn Thầy Cô & các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu, trao đổi cùng nhau; với mục đích nâng cao năng lực ICT trong dạy học.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s