Tổng Quan Về Sử Dụng PowerPoint Trong Dạy Học

Chuyên mục này trao đổi cùng với Thầy Cô quy trình thiết kế bài giảng/ trình chiếu với công cụ MS. PowerPoint – nội dung trao đổi gồm các vấn đề sau:
1. Dạy học tương tác với công cụ MS. PowerPoint: đánh giá tổng quan về công cụ PowerPoint về khả năng đáp ứng giảng dạy sư phạm (cho bài giảng tích hợp, thiết kế dạy học) & đồng thời đưa ra quy trình tổng quan cho thiết kế bài giảng điện tử với công cụ này.
2. Hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản với PPT: theo yêu cầu giảng dạy | và các nguyên tắc khi sử dụng trình chiếu PPT (tổ chức, font, phong cách người nghe: mô hình hóa, chữ viết, …)
3. Một số kỹ thuật VBA trong PPT để thiết kế bài giảng tương tác:
4. Đánh giá sản phẩm “bài giảng điện tử” sử dụng công cụ PowerPoint
5. Chuyên đề nâng cao sử dụng tính năng add-on tích hợp với PPT
6. Publish các định dạng file giảng dạy cho môi trường học tập trực tuyến
7.

Advertisements
This entry was posted in Công cụ PowerPoint. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s